ไม่รู้ว่าเราเองจะเรียนนวดได้ตลอดรอดฝั่งไหม

Share Button

บอกได้เลยว่ามันยังไม่ทราบไม่รู้อนาคตเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นสำหรับการที่ เรียนนวด เราเองบอกได้เลยว่ามันไม่ค่อยที่จะทราบอะไรสำหรับการที่เรียนเลยสำหรับการที่จะเรียนมันยังไม่ทราบเหมือนกันว่าจะตลอดรอกฝั่งหรือไม่มันยังไม่ทราบเหมือนกันว่าจะตลอดรอดฝั่งหรือไม่สำหรับการทจะเรียนนวดเราเองยังไม่ทราบเหมือนกันว่ามันจะยังไงที่จะเรียนมันยังไม่พร้อมหว่ามันจะตลอดรอดฝั่งหรือไม่สำหรับการที่จะเรียนแต่มันมีความตั้งใจในการที่จะเรียนมันมีความตั้งใจมากมันไม่ได้ว่าจะไม่เรียนมันจะต้องเรียนตามแบบที่เรานั้นต้องการมันต้องการอะไรมันต้องการความรู้ในจัดการในการที่จะเรียนแน่นอนมันคิดแบบนั้นสำหรับการที่เรียนเราเองไม่ทราบอนาคตเรื่องของการเรียนแต่ว่ามันยังไม่ทราบเหมือนกันว่าจะเรียนแล้วมันจะได้ผลหรือไม่มันจะบังเกิดผลอะไรสำหรับการที่จะเรียนนวดเรานั้นคิดว่าจะเรียนเท่านั้นพอ

Author: admin

Share This Post On