ท่อตันน่าจะเกิดจาการมีอะไรไปติดแน่นอน

Share Button

เรานั้นไม่ทราบว่าจะทำยังไงให้อาการที่มันเกิดขึ้นมันหายไปเรานั้นว่ามันน่าจะไมมีปัญหาอะไรนะคือว่าหลัวนี้มันใหม่มากจะว่ามันเกิดจากระบบระบายอะไรไม่ดีเพราะว่าบ้านมันเก่าแล้วหรือว่าช่างทำบ้านยอกมาไม่ค่อยดีเรานั้นว่ามันน่าจะไม่ใช่นะถ้ามันเกิดจาดกสาเหตุทีเรานั้นบอกมาตามนั้นเรานั้นว่ามันน่าจะไม่ใช่แล้วสำหรับการที่เรานั้นจะจัดการในการที่เรานั้นจะมาเจอเรานั้นเพิ่งเจอเพิ่งจะเกิดเองดังนั้นสำหรับการที่เรานั้นจะจัดการในการที่เรานั้นจะมาการแก้ปัญหาท่อตันเรานั้นคิดว่ามันน่าจะมีอะไรไปติดอยู่แน่นอนทำให้น้ำไม่ค่อยระบายออกไปเรานั้นเลยว่าจะลองให้พวกบริษัทดูดส้วมเค้านั้นจัดการในการเอาที่เป่าลมแรงดันสูงเอามาอัดระบายดูเผื่อว่าการแก้ปัญหา ท่อตัน มันน่าจะได้สำหรับบ้านใหม่แบบนี้เรานั้นไปอ่านทีไหนมาไม่ทราบเห็นว่ามันช่วยได้ถ้ามันมีอะไรไปติดมันสามารถที่จะการแก้ปัญหาท่อตันได้

Author: admin

Share This Post On