ดูแลรถโฟล์คลิฟท์หลังการใช้งานใน 2 ขั้นตอนง่ายๆ

Share Button

forklift
รถโฟล์คลิฟท์ ส่วนใหญ่แล้ว จะใช้งานกันอย่างต่อเนื่อง บางแห่งมีการใช้งานต่อเนื่องกันถึง 24 ชั่วโมงเลยทีเดียว ซึ่งแม้ว่าจะใช้งานหนักเพียงใด ก็ควรมีการพักรถ และซ่อมบำรุงดูแลรถบ้าง

การที่คนเราทำงานมาทั้งวัน ใช้ชีวิตมาทั้งวัน ก็ย่อมต้องมีเวลาพักและรับประทานอาหาร เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้ต่อไป forklift ก็เช่นเดียวกัน เมื่อมีการใช้งาน ก็ต้องมีการหยุดพัก และซ่อมบำรุงเพื่อให้รถสามารถใช้งานต่อไปได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เป็นการยืดอายุการใช้งานของรถโฟล์คลิฟท์โดยตรง และยังช่วยให้ใช้รถโฟล์คลิฟท์ได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น

การดูแลรักษารถโฟล์คลิฟท์หลังการใช้งาน สรุปได้ 2 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

1. การจอดรถ
– ควรนำไปจอดในที่สำหรับจอดรถโฟล์คลิฟท์ทุกครั้งที่ไม่ได้ใช้งาน
– จอดและล็อกเบรกมือทุกครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการไหล
– ดึงกุญแจออกไปเก็บไว้ให้เรียบร้อย
– ลดงาของรถยกให้อยู่ในแนวราบกับพื้น

2. ตรวจความเรียบร้อย
เมื่อใช้งานรถโฟล์คลิฟท์เสร็จ ควรตรวจเช็คความเรียบร้อยเบื้องต้น ดังนี้
– ตรวจเช็คฟังเสียงว่ามีเสียงอะไรผิดปกติหรือไม่ แต่อย่างใด
– ตรวจดูว่ามีบริเวณใดที่เกิดการรั่วซึมจากการใช้งานบ้างหรือไม่ เช่น น้ำมันไฮดรอลิคน้ำมันเกียร์น้ำมันเครื่องน้ำในหม้อน้ำ
– หล่อลื่นตามจุดต่างๆ ให้เรียบร้อย เช่น โซ่ยกของ ชุดแผ่นทองเหลืองหลังเสา และตามจุดต่างๆ ที่ต้องมีการหล่อลื่น
– เติมน้ำมันให้เต็มถัง เพื่อพร้อมใช้งานในครั้งต่อไป

เพียงแค่ 2 ขั้นตอนง่ายๆ ก็สามารถดูแลรถโฟล์คลิฟท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้รถพร้อมใช้งานในครั้งต่อไป และเกิดความปลอดภัยมากที่สุด นอกจากนี้ ก็อย่าลืมซ่อมบำรุงดูแลรถโดยช่างผู้ชำนาญการเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมด้วย เพื่อช่วยยืดอายุการทำงานของรถให้ยาวนาน

Author: admin

Share This Post On