จะเลือกเช่ารถตู้แบบขับเองหรือมีคนขับดี

Share Button

เช่ารถตู้
รถตู้ที่ให้เช่าบริการนั้น มีอยู่หลายแบบ ทั้งที่มีคนขับให้และแบบที่ผู้ทำการเช่าสามารถขับเองได้ ซึ่งเงื่อนไขและเรื่องของเอกสารก็มีความแตกต่างกันออกไปด้วย หากคุณกำลังลังเลอยู่ว่าการเช่ารถตู้ครั้งนี้ จะเลือกแบบที่มีคนขับให้ หรือแบบที่สามารถขับได้เองดี ก็อาจพิจารณาตามความเหมาะสมดังต่อไปนี้

1. ความเป็นส่วนตัว
โดยส่วนมากแล้ว แม้ว่าจะใช้บริการรถตู้เช่าที่มาพร้อมคนขับ ก็ไม่ได้ทำให้รู้สึกไม่ส่วนตัวแต่อย่างใด แต่หากลูกค้าต้องการที่จะขับรถเอง เพื่อให้รู้สึกว่าการเดินทางในครั้งนั้นมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น หรือไม่ต้องคอยเป็นกังวลในเรื่องของคนขับมากขึ้น ก็สามารถใช้บริการเช่ารถตู้แบบขับเองได้

2. การพักผ่อน
หากคุณต้องการเดินทางโดยที่รู้สึกว่าได้พักผ่อนอย่างแท้จริง สามารถสังสรรค์กับเพื่อนฝูง หรือครอบครัวได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการขับรถและเหนื่อยจากการขับรถ การ เช่ารถตู้ ที่มาพร้อมคนขับก็มีความเหมาะสมในการเดินทางครั้งนั้นอย่างมาก

3. เส้นทางการเดินทาง
หากคุณไม่มีความชำนาญเส้นทางมากนัก หรืออาจจะไม่ชำนาญการเดินทางไปที่ต่างๆ ตลอดทั้งทริปหรือการเดินทางครั้งนั้น ก็อาจเลือกใช้การเช่ารถตู้แบบที่มีพนักงานขับรถให้ เพื่อคุณจะได้ไม่ต้องคอยกังวลในเรื่องของการค้นหาเส้นทาง หรือกลัวว่าจะหลงทาง

4. ความรับผิดชอบ
แน่นอนว่ารถตู้ที่เช่าแบบมาขับเอง ย่อมต้องมีความรับผิดชอบที่สูงกว่า หากคุณเช่ารถตู้ที่มีคนขับ ก็เพียงแต่ปฏิบัติตามกฎในการเช่า และกฎการใช้งานรถเท่านั้น แต่หากคุณเช่าแบบมาขับเอง ก็ย่อมต้องเอาใจใส่มากกว่า และต้องรับผิดชอบกับการใช้บริการครั้งนั้นมากกว่า หากเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดความเสียหายต่างๆ ขึ้น

ในการจะตัดสินใจเช่ารถตู้แบบใด อย่าลืมคำนึงถึงความเหมาะสมและวัตถุประสงค์ให้ครบถ้วนเสียก่อน เพื่อจะได้เลือกเช่ารถตู้ให้เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด

Author: admin

Share This Post On