ตัวอย่างการจัดแจกันดอกไม้ประดิษฐ์ทรงกลม

Share Button

การจัดแจกันดอกไม้ประดิษฐ์ทรงกลม เป็นแจกันขนาดเล็กมีลักษณะครึ่งทรงกลม มีความสูงไม่มาก เหมาะสำหรับวางตาม โต๊ะห้องประชุม โต๊ะทำงาน หรือบริเวณที่เราต้องการ

มีวิธีการจัดง่ายๆดังตัวอย่างต่อไปนี้

1. เตรียมแจกันดอกไม้ประดิษฐ์ทรงกลม สีขาว ใส่วัสดุสำหรับปักดอกไม้ประดิษฐ์

2. ใช้ดอกกุหลาบสีแดง ดอกมัม ดอกคัตเตอร์ ใบโปร่งฟ้า ใบนาคราช

3. ปักดอกนำเป็นดอกกุหลาบมีความสูงเท่ากับหรือเตี้ยกว่า แจกันดอกไม้ประดิษฐ์ ที่เราเตรียมไว้เล็กน้อย

4. ปักดอกกุหลาบแนวนอน 4 ด้าน โดยมีความยาวเท่ากัน

5. ปักดอกกุหลาบแนวทะแยง 4 ดอกใกล้ดอกนำ ให้มีความสูงหลังปักต่ำกว่าดอกนำ โดยให้สับหว่างกับดอกแนวนอน

6. ปักดอกกุหลาบแนวทะแยง อีก 4 ดอก ให้ต่ำกว่าและสับหว่างกับ กุหลาบที่ปักในแนวทะแยงแรก

7. ปักดอกกุหลาบแนวทะแยง อีก 4 ดอก ให้ต่ำกว่าและสับหว่างกับ กุหลาบที่ปักในแนวทะแยงที่สอง

8. แต่งดอกเสริมด้วยดอกมัม ปักปิดตามช่องว่างระหว่างดอกกุหลาบ โดยปักให้ต่ำกว่าดอกกุหลาบ

9. แต่งดอกเสริมด้วยดอกคัตเตอร์ ปักปิดตามช่องว่างที่เหลือ โดยปักให้สูงหรือต่ำกว่าดอกกุหลาบตามความสวยงาม

10. แต่งด้วยใบโปรงฟ้า ปักด้านล่างที่ปากแจกันดอกไม้ประดิษฐ์ ให้แผ่ใต้ดอกไม้ที่ปักไว้ก่อนหน้า

11. แต่งด้วยใบนาคราชใต้ใบโปรงฟ้าอีกครั้ง

Author: admin

Share This Post On