ไม้เนื้อแข็งกลาง และไม้เนื้ออ่อน กับคุณสมบัติที่คุณควรทราบ

Share Button

ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้ นอกจากไม้เนื้อแข็งที่สามารถนำมาใช้ในการทำได้แล้ว เรายังสามารถใช้ไม้เนื้อแข็งกลาง และไม้เนื้ออ่อนในการผลิตได้อีกด้วย
วันนี้เราจะมาดูว่าไม้เนื้อแข็งปานกลาง และไม้เนื้ออ่อนที่นิยมใช้มีไม้อะไรบ้าง และมีลักษณะ หรือคุณสมบัติที่เหมาะสมในการใช้งานอย่างไร
ไม้เนื้อแข็งปานกลาง
– ไม้เมอร์ซาว่า/ไม้กระบาก มีสีเหลืองปนน้ำตาลเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลหากถูกแดด เสี้ยนไม้ละเอียดความทนทานประมาณ 5 ปี
– ไม้กาเปอร์ กระพี้และแก่นสีต่างกันกระพี้สีเหลือง แก่นสีน้ำตาลแดง เนื้อไม้ค่อนข้างหยาบมีความใกล้เคียงไม้ยางทนทานประมาณ 5 ปี เป็นไม้ที่มีกลิ่นคล้าย การบูร
– ไม้อลันบาตู กระพี้และแก่นสีไม่ต่างกันเนื้อไม้ส่วนกระพี้สีจางกว่า สีน้ำตาลออกแดง เสี้ยนไม้หยาบหนาแน่นไม่มาก ความทนทาน 2-5 ปี
– ไม้ยาง กระพี้สีจางกว่าแก่นที่มีสีน้ำตาลออกแดง หรือสีน้ำตาลปนแดง เปลี่ยนสีเข้มเมื่อถูกแดด เนื้อไม้ค่อนข้างหยาบไสกบตกแต่งง่าย ตอกตะปูง่าย เป็นที่นิยม ความทนทานประมาณ 5 ปี
– ไม้เยลโล่ กระพี้หรือแก่นสีไม่ต่างกันแก่นสีเหลืองอ่อน เมื่อแห้งจะมีสีเข้มกว่าเดิม เนื้อค่อนข้างหยาบมักมีราขึ้นเมื่อสด ความทนทานประมาณ 5 ปี
– ไข่เขียว กระพี้แก่นสีต่างกันกระพี้สีขาวปนเหลือง แก่นสีน้ำตาลปนเหลืองเมื่อเลื่อยสด สีน้ำตาลอ่อนเมื่อแห้ง เนื้อไม้ค่อนข้างหยาบความทนทานไม่เกิน 5 ปี
ไม้เนื้ออ่อน
– ไม้สยาแดง มีสีน้ำตาลอ่อนปนแดงหรือน้ำตาลแดงซีด เสี้ยนไม้หยาบมีน้ำหนักเบา แปรรูปง่ายความทนทานประมาณ 5 ปี
– ไม้สยาเหลือง มีสีออกเหลือง เสี้ยนไม้เหมือนไม้เยลโล่ (ใช้แทนกันได้)
– เสียดช่อ แก่นไม้สีน้ำตาลแดง เนื้อไม้ค่อนข้างหยาบ
– ไม้เบญจพรรณ มีสีขาว/ แดง / ชมพู เสี้ยนไม้หยาบ/ น้ำหนักเบาไม้หลายชนิดผสมกัน
หากคุณต้องการโต๊ะเก้าอี้ไม้ หรือเฟอร์นิเจอร์ที่มีความสวยงาม ทนทาน และเหมาะสมในการใช้งาน รวมถึงตอบโจทย์คุณได้อย่างดี ก็จะต้องเลือกผู้รับผลิตเฟอร์นิเจอร์ หรือ รับผลิตโต๊ะเก้าอี้ไม้ ที่มีคุณภาพ และมีความชำนาญในการผลิตด้วย

Author: admin

Share This Post On