5 ส่วนประกอบสำคัญ ที่ทำให้รถโฟล์คลิฟท์ทำงานได้
Oct11

5 ส่วนประกอบสำคัญ ที่ทำให้รถโฟล์คลิฟท์ทำงานได้

รถโฟล์คลิฟท์ เป็นรถสำหรับยกของ หรือเคลื่อนย้ายสินค้าต่างๆ ในองค์กร สามารถยกได้สูง และยกได้ในจำนวนมากๆ ในแต่ละครั้ง ที่รถโฟล์คลิฟท์สามารถยกของหนักๆ ชิ้นใหญ่ๆ ได้ และสามารถยกของไปในที่สูงได้ เนื่องจากมีส่วนประกอบหลักที่เป็นส่วนสำคัญในการทำหน้าที่ ส่วนประกอบสำคัญ ที่ทำให้รถโฟล์คลิฟท์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีดังนี้ 1. ล้อหลัง ล้อหลังของ รถโฟล์คลิฟท์ มีหน้าที่สำคัญในการบังคับเลี้ยว...

Read More